Equip

El consorci, coordinat per l’Institut Català de la Salut de Girona i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), inclou set membres: la Fundació TIC Salut Social, el Centro Hospitalar Lisboa Norte, Evidenze, TRC Informatica, l’Interuniversity Microelectronics Centre, ResMed Spain i Oxigen Salud.