Què és el CPAP i com pot ajudar a persones amb apnea obstructiva del son?

03 October 2022

La teràpia amb CPAP és un tractament crònic i “si el pacient deixa d’utilitzar-lo, reapareixeran l’apnea i els roncs, i tornaran els símptomes anteriors al tractament”, explica el doctor Anton Obrador
CPAP sleep apnea

CPAP (pressió positiva contínua a les vies respiratòries) és un sistema que s’utilitza per tractar l’apnea obstructiva del son amb un flux d’aire continu a les vies aèries que evita l’apnea. Actualment és un tractament crònic que pot millorar la qualitat de vida de les persones amb aquest trastorn.

Com funciona?

El CPAP està indicat per a pacients amb apnea obstructiva del son entre moderada i greu (amb 15 o més episodis d’apnea per hora) o lleu si va acompanyada d’altres símptomes que incideixen en la qualitat de vida, com ara el son no reparador, l’insomni o una elevada càrrega de malaltia cardiovascular, cerebrovascular o metabòlica.

El sistema utilitza una turbina que crea un flux d’aire amb una pressió superior a les vies respiratòries que la pressió ambiental gràcies al disseny especial dels àleps giratoris. L’aire que genera la turbina arriba al pacient a través d’un tub i una màscara que li cobreix les vies respiratòries.

Els CPAP automàtics estan entre els més utilitzats. A diferència dels seus anàlegs convencionals (que apliquen una pressió invariable), aquestes màquines modifiquen el flux d’aire en funció de les necessitats del client al llarg de la nit.

Consideracions que cal tenir en compte i efectes secundaris

Abans de col·locar-se la mascareta, els pacients han d’humitejar-se el nas bo i rentant-lo amb aigua saldada. La màscara ha d’encaixar bé i no ha de ser incòmoda (hi ha diferents mides i formats). Els pacients han de respirar suaument; és normal que els primers dies costi una mica expulsar l’aire contra el flux d’aire que genera la màquina.

Entre els efectes secundaris, els pacients indiquen una sensació d’ofec, que tendeix a millorar després dels primers dies; irritació de la pell, per a la qual cosa s’aconsella protecció local i canviar la màscara si no és l’adient; sequedat de la faringe, que pot millorar amb hidratació o amb un humidificador; soroll, motiu pel qual cal evitar que hi hagi pèrdues; conjuntivitis, que normalment és conseqüència de l’encaix de la màscara; mal de cap, per al qual es poden prendre analgèsics; epistaxi, que es pot remeiar bo i controlant la humitat i la temperatura ambientals i demanant una valoració mèdica si és persistent; aerofàgia postural o sensació d’excés de pressió, que poden millorar reduint la pressió.

Per a un manteniment correcte de l’equip cal netejar els consumibles amb aigua tèbia i sabó suau, no amb productes abrasius (lleixiu, alcohol, etc.), i no s’ha d’exposar l’equip a la calor solar o de radiadors.

Actualment, la teràpia amb CPAP és un tractament crònic i “si el pacient deixa d’utilitzar-lo, reapareixeran l’apnea i els roncs, i tornaran els símptomes anteriors al tractament”, afegeix el doctor Anton Obrador, coordinador del projecte Innobics Sahs.

Read More Read Less

Related news