La participació del Grup TRC al projecte INNOBICS-SAHS

08 November 2022

El Grup TRC participa al projecte de desenvolupament d’INNOBICS-SAHS, una eina innovadora per als centres d’atenció primària i les unitats hospitalàries del son.

La nostra experiència en la integració de sistemes avançats de telecomunicacions, el desenvolupament de serveis de connectivitat i d’operadors de veu, i el desenvolupament de software personalitzat per als sectors públic i privat a nivell nacional i internacional són una garantia del nostre compromís amb la qualitat de les nostres solucions i serveis”, afirma Sandy Hidalgo, gestora de projectes del Grup TRC.

El Grup TRC dissenya, implementa, gestiona i duu a terme el manteniment de projectes i recursos de telecomunicacions sota una mateixa marca. Des de 1989 el Grup TRC s’ha posicionat com una empresa de referència en la integració tecnològica i el desenvolupament de software:

Trobareu més informació sobre el Grup TRC en aquest enllaç.

Read More Read Less