INNOBICS-SAHS

Aquest projecte té l’objectiu de crear una eina sanitària innovadora que faciliti el diagnòstic precoç de la síndrome d’apnea-hipoapnea del son (SAHS), millori la integració entre els equips d’assistència primària i les unitats hospitalàries del son i ofereixi una atenció sanitària millor. A més, pretén millorar el procés pel qual han de passar els pacients.

INNOBICS-SAHS és un projecte europeu de recerca per augmentar el diagnòstic precoç i el tractament de la síndrome d’apnea-hipoapnea del son (SAHS), un trastorn infradiagnosticat que, si no es tracta a temps, provoca alts índexs de morbiditat i de mortalitat.

Aquest projecte té l’objectiu de crear una eina sanitària innovadora que faciliti el diagnòstic precoç de la síndrome d’apnea-hipoapnea del son (SAHS), millori la integració entre els equips d’assistència primària i les unitats hospitalàries del son i ofereixi una atenció sanitària millor. A més, pretén millorar el procés pel qual han de passar els pacients. En aquest context, INNOBICS-SAHS està creant una plataforma digital que millorarà la comunicació entre els centres d’assistència primària i les unitats hospitalàries del son, i que estarà formada per eines de diagnòstic, intercanvi de dades i monitoratge.

L’Institut Català de la Salut (ICS) de Girona i l’Hospital Josep Trueta encapçalen el projecte en què participen set socis d’Espanya i Portugal. El projecte, de tres anys de durada, va començar el març de 2022 i compta amb un pressupost de 3,1 milions d’euros. EIT Health, una organització cofinançada per la Unió Europea, sufraga part del pressupost.

Principals objectius d’INNOBICS-SAHS

El consorci ha fixat els següents objectius per al projecte:

  • Augmentar el cribratge, el diagnòstic i el tractament a les unitats d’assistència primària amb 5000 qüestionaris STOP-BANG entre la població objectiu
  • Formar 60 infermeres de la unitat del son en el procediment terapèutic d’INNOBICS-SAHS i definir les funcions de la unitat virtual del son
  • Crear dues unitats virtuals del son (a Girona i a Lisboa) i integrar la solució d’estudi del son en registres electrònics de salut
  • Reduir les llistes d’espera a menys de 30 dies en pacients que calgui derivar a unitats hospitalàries del son

Resultats esperats

Aquest projecte es basa en estudis anteriors dels coordinadors del projecte que demostren que el SAHS es pot diagnosticar en la fase d’atenció primària i que l’anàlisi automàtica té en compte el diagnòstic de l’apnea obstructiva, especialment quan és greu. El consorci, doncs, espera que un procés terapèutic compartit millorarà els índexs de diagnòstic precoç de SAHS en l’atenció primària i, així, s’anticiparà a les alteracions neurocognitives i a les comorbiditats cardiovasculars i en reduirà la incidència.

A més, amb aquesta nova eina s’espera que les derivacions a unitats hospitalàries del son es redueixin en un 60% gràcies a la millora en la capacitat diagnòstica de l’atenció primària.

Amb una metodologia àgil, la solució es dissenyarà, desenvoluparà i provarà en dos ecosistemes sanitaris regionals: Catalunya i Lisboa. En el procés se seguiran criteris internacionals d’interoperabilitat, ja que INNOBICS-SAHS vol comercialitzar els resultats en altres regions i països de la UE.

“Tot i que s’ha provat reiteradament de millorar el diagnòstic de la síndrome d’apnea-hipoapnea, mitigar l’elevada comorbiditat cardiovascular i reduir els nombrosos problemes neurocognitius que presenten els pacients, segueixen infradiagnosticant-se el 80-90% dels casos. No diagnosticar i tractar correctament el SAHS és un greu problema de salut pública”, afirma el coordinador del projecte, el doctor Anton Obrador.