• El nostre objectiu és millorar el diagnòstic i el tractament de l’apnea obstructiva del son

    Estem creant una eina sanitària innovadora amb la qual els equips d’atenció primària i les unitats hospitalàries del son disposaran d’una solució digital de diagnòstic, intercanvi de dades i monitoratge.

#Innobics

No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.